Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych, PFRON, MOPR.

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 20.05.2019 do 19.07.2019.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną - kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia ogólnorozwojowe rekreacyjno- ruchowe.

Całość zadania zostanie zrealizowana realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym.

Do dnia 29.05.2018r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie PSONI Koło w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23.

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 4.05.2017 do 30.06.2017.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe.

Całość zadania będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Gołoborze w Rudkach.

Do dnia 31.05.2017r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

PFRON med
Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, w okresie od 01-05-2017 do 31-03-2018. Zadanie realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach, w godzinach od 8 do 18. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Przez cały czas trwania projektu beneficjenci zadania będą brali udział w złożonym, wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego. Proces rehabilitacji, rodzaj pomocy oraz ilość wsparcia będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności beneficjenta. W ramach projektu przewidziane są następujące formy zajęć: rehabilitacja lecznicza i stymulacja rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem neurofizjologicznych metod usprawniania, terapia logopedyczna rozwijająca pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się, rehabilitacja mowy, terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia logopedyczna oraz hipoterapia i dogoterapia. Projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” jest współfinansowany ze środków PFRON.

                herb woj swietMiło nam poinformować, iż od maja 2016 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach realizuje projekt pn. „Jesteśmy tacy jak Wy! – Aktywizacja społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie”, który jest współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

                W ramach zadania realizowane będą zajęcia muzyczno-ruchowe w zakresie tańca oraz zajęcia sportowe: piłka nożna. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

image004Od 01 kwietnia 2016 roku realizujemy kolejny już etap projektu „Daj mi szansę”. W bieżącym okresie ze wsparcia w ramach projektu korzysta 23 beneficjentów – dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie. Wszyscy uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów – pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarza rehabilitacji organizowana jest również hipoterapia dla 15 osób, która dzięki pracy dzieci z końmi wspiera ich rehabilitację oraz rozwija zdolności psychoruchowe. Dla każdego uczestnika opracowywane są karty Oceny umiejętności ONI, które zawierają indywidualnie dopasowaną i dobraną ścieżkę terapeutyczną, która jest realizowana wspólnie ze specjalistami i rodzicami.

PFRON medProjekt „Moje impresje” – cykl imprez integracyjno – kulturalnych, promujących aktywność twórczą i ruchową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Finansowany ze środków PFRON.

PFRON medPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach informuje, że od dnia 02.01.2015r. rozpoczyna się okres rekrutacyjny beneficjentów projektu „Jestem taki sam”.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i obejmuje prowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu psychoterapii, logopedii, rehabilitacji, dogoterapii i hipoterapii. Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna intelektualnie, w wieku 3 - 25 lat, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będąca podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego. Do u działu w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa do dnia 09.01.2015r. w sekretariacie OREW przy ul. Chęcińskiej 23.

IMG 174531.08.2014r. zakończono realizację projektu „My dla Was” przeprowadzanego w ramach wolontariatu pracowniczego, organizowanego przez firmę T-Mobile Polska S.A.

Dzięki pracy wolontariuszy z T-Mobile Polska S.A. uporządkowano teren wokół OREW, odnowiono plac zabaw, zakupiono pomoce terapeutyczne, zorganizowano spotkanie integracyjne p.n. „My dla Was” oraz przeprowadzono szkolenie przeznaczone dla kadry i rodziców.

Dyrekcja OREW oraz uczniowie pragną złożyć serdeczne podziękowanie osobom zaangażowanym w realizację projektu, podkreślając jednocześnie, że w szczytnych celach poświęcały one swój wolny czas.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2014 do 31.12.2014. Celem projektu jest: wzmocnienie podmiotowości osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-rekreacyjnych wspierających ich aktywność. Będą to 4 imprezy o charakterze ponadregionalnym odbywające się na terenie Województwa Świętokrzyskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie tj. Dzień Dziecka, obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, „Pożegnanie Lata” oraz Impreza Mikołajkowa. Podczas tych wydarzeń promowana będzie twórczość i aktywność ONI w różnych dziedzinach artystycznych oraz dyscyplinach sportowych. Beneficjentami bezpośrednimi imprez będą osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego i województwa małopolskiego oraz ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele. Beneficjentami pośrednimi będą osoby, które nie są związane ze środowiskiem ONI i będą brały udział w imprezach pośrednio, jako widzowie i odbiorcy. Podczas imprez promowana będzie aktywność artystyczna i sportowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także położony zostanie nacisk na szeroko pojętą integrację środowiska ONI z osobami pełnosprawnymi. Wszelkie działania promocyjno – rekrutacyjne prowadzone będą zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego jak i województwa małopolskiego.

IMG 1072

„Daj mi szansę” - projekt finansowany ze środków PFRON realizowany w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 marca 2017 roku przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie pomiędzy 7 a 18 rokiem życia. Biorą oni udział w wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego beneficjenta przez lekarza rehabilitacji, psychologa, pedagoga i logopedę. Niepełnosprawne dzieci objęte zostaną indywidualnymi i grupowymi formami usprawniania (np. wg Weroniki Sherbon), terapią psychologiczną rozwijającą pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się oraz rehabilitację mowy poprzez ćwiczenia bierne, czynne, ćwiczenia słuchowe i ćwiczenia prawidłowego oddechu.

Projekt  realizowany jest od 01-01-2014 do 31 -12 2014  przy ul. Chęcińskiej 23 w Kielcach.  Beneficjentami zadania jest grupa 25-30 niepełnosprawnych intelektualnie członków Klubu Terapeutyczno – Integracyjnego w wieku 7-36 lat, wywodzących się z rodzin o niskim statusie materialnym, zamieszkujących teren Miasta Kielce. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. w poniedziałki od godz. 16.00 – 19.00, wtorki i czwartki od 15.30 – 19.00. W miesiącu sierpniu zajęcia prowadzone będą w wymiarze 10 godzin tygodniowo w poniedziałki i czwartki od godziny 10.00 do 13.00.

PFRON medProjekt realizowany ze środków PFRON w terminie od 2 stycznia 2014 do 31 marca 2015 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach w Mieszkaniu Treningowym Przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach. Zadanie ma charakter regionalny, realizowane jest na terenie województwa świętokrzyskiego. Grupą docelową objętą wsparciem jest 40 osób w wieku powyżej 18 r. ż. W Mieszkaniu Treningowym organizowane są dla tych osób pięciodniowe turnusy, podczas których realizowany jest program rehabilitacji społecznej w postaci treningów: ekonomicznego, samoobsługi, kulinarnego, korzystania z Internetu i komputera, sprawności fizycznej i organizowania czasu wolnego.