Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych, PFRON, MOPR.

herb woj swiet

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Droga do samodzielności” – rehabilitacja psychofizyczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie realizowane będzie w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach (PSONI) tj. w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23. Zostanie przeprowadzona rekrutacja beneficjentów zadania. Zostaną przeprowadzone działania merytoryczne projektu polegające na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć fizjoterapeutycznych i psychologicznych.   

herb woj swiet

Działania związane z projektem "Radość jest w nas", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, zrealizowane zostaną w przedziale czasowym pomiędzy 1 września 2022 roku a 31 października 2022. Czasookres został podany z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia związanego z sytuacją epidemiologiczną. Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowości Kielce woj. Świętokrzyskie w kompleksie leśnym na stadionie. W działaniach zaplanowany jest udział 140 osób w tym 70 beneficjentów to osoby z niepełnosprawnością intelektualna a pozostałe 70 to ich opiekunowie i wolontariusze. Beneficjenci projektu to osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego oraz ich najbliższe otoczenie: rodziny, opiekunowie, wolontariusze i przyjaciele.

Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, w okresie od 01-04-2022 do 31-03-2025. Zadanie realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym
i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach, w godzinach od 8.00 do 18.00. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

rowne szanse plakat

Przez cały czas trwania projektu beneficjenci zadania będą brali udział w złożonym, wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego. Proces rehabilitacji, rodzaj pomocy oraz ilość wsparcia będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności beneficjenta. W ramach projektu przewidziane są następujące formy zajęć: rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego, terapia logopedyczna rozwijająca pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się, rehabilitacja mowy, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna oraz hipoterapia i dogoterapia. Projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” jest współfinansowany ze środków PFRON.

PFRON nowy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 16 rok życia do udziału w projekcie „Samodzielni w życiu częścią społeczności – wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rehabilitację społeczną w ramach mieszkalnictwa treningowego” Konkurs 1/2021 pn.”Sięgamy po sukces” współfinansowanego ze środków PFRON.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.05.2022-31.03.2025

            1 OKRES REALIZACJI: 1.05.2022-31.03.2023

W pierwszym okresie realizacji projektu zostanie przyjętych 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dla uczestników projektu zapewniamy następujące formy wsparcia:

- treningi samodzielności podstawowych czynności dnia codziennego:

Dwutygodniowe turnusy treningowe prowadzone będą w 5-osobowych grupach w Mieszkaniu Treningowym (ul. Sandomierska 126 Kielce)

Budynek przystosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 530 204 041

lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chętne proszone są o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową do Biura Projektu: PSONI KOŁO W KIELCACH ul. Sandomierska 126 Kielce w godzinach 8-18, można również wysłać go na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania dokumentów 13.05.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

 

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 października 2021 roku. Od 1 do 14 sierpnia zostanie przeprowadzona rekrutacja. Od 17 sierpnia do 24 października zostaną przeprowadzone działania merytoryczne polegające na zorganizowaniu zajęć rehabilitacyjnych oraz aktywnego wypoczynku na terenie obiektu wypoczynkowo rekreacyjnego. Wyjazd zostanie zorganizowany pomiędzy 01.09.2021r. – 24.10.2021r. W ramach zadania tj. wsparcie polegające na treningach sportowych w ramach aktywnego wypoczynku oraz zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością poprzez działania integrujące „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Termin realizacji zadania 1.06.2021r. do 31.10.2021r. Grupa docelowa to 200 osób (w tym 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie).

Impreza integracyjno- kulturalna w ramach projektu „Razem możemy więcej” ma za zadanie aktywizować do działania zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich otoczenie, stworzy okazję kontaktu i współpracy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną które funkcjonują w dużej części poza obszarem dostępnym dla ludzi zdrowych.

Zajęcia które zostaną zrealizowane w ramach projektu to zajęcia sportowo-ruchowe gry zespołowe które stanowią ważny element w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia plastyczne, zajęcia związane z orientacją w terenie, zajęcia poznawcze w oparciu o ścieżkę dydaktyczną.

Wspólna aktywność podczas imprezy pozwoli na nawiązanie bliższych kontaktów z otoczeniem, wykształci pozytywne wzorce społeczne, pozwali również na zapoczątkowanie działań związanych z podbudowaniem własnej autonomii oraz umiejscowienia własnego JA w odniesieniu do otoczenia.

W ramach działania zostanie zapewniony poczęstunek regeneracyjny dla uczestników. Z uwagi na czas przewidziany na realizację wszystkich zaplanowanych zadań ( kilka godzin) niezbędne jest zapewnienie ciepłych posiłków i napoi uczestnikom projektu. infrastrukturę:

-gry zespołowe,

- przejście ścieżką dydaktyczną i omówienie niektórych elementów przyrodniczych

- quizy

Działania rekrutacyjne polegać będą na rozpropagowaniu informacji o projekcie poprzez informację na stronie internetowej oraz kontakt telefoniczny.

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 20.05.2019 do 19.07.2019.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną - kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia ogólnorozwojowe rekreacyjno- ruchowe.

Całość zadania zostanie zrealizowana realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym.

Do dnia 29.05.2018r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie PSONI Koło w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23.

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 4.05.2017 do 30.06.2017.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe.

Całość zadania będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Gołoborze w Rudkach.

Do dnia 31.05.2017r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

PFRON med
Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, w okresie od 01-05-2017 do 31-03-2018. Zadanie realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach, w godzinach od 8 do 18. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Przez cały czas trwania projektu beneficjenci zadania będą brali udział w złożonym, wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego. Proces rehabilitacji, rodzaj pomocy oraz ilość wsparcia będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności beneficjenta. W ramach projektu przewidziane są następujące formy zajęć: rehabilitacja lecznicza i stymulacja rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem neurofizjologicznych metod usprawniania, terapia logopedyczna rozwijająca pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się, rehabilitacja mowy, terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia logopedyczna oraz hipoterapia i dogoterapia. Projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” jest współfinansowany ze środków PFRON.

                herb woj swietMiło nam poinformować, iż od maja 2016 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach realizuje projekt pn. „Jesteśmy tacy jak Wy! – Aktywizacja społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie”, który jest współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

                W ramach zadania realizowane będą zajęcia muzyczno-ruchowe w zakresie tańca oraz zajęcia sportowe: piłka nożna. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

image004Od 01 kwietnia 2016 roku realizujemy kolejny już etap projektu „Daj mi szansę”. W bieżącym okresie ze wsparcia w ramach projektu korzysta 23 beneficjentów – dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie. Wszyscy uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów – pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarza rehabilitacji organizowana jest również hipoterapia dla 15 osób, która dzięki pracy dzieci z końmi wspiera ich rehabilitację oraz rozwija zdolności psychoruchowe. Dla każdego uczestnika opracowywane są karty Oceny umiejętności ONI, które zawierają indywidualnie dopasowaną i dobraną ścieżkę terapeutyczną, która jest realizowana wspólnie ze specjalistami i rodzicami.

PFRON medProjekt „Moje impresje” – cykl imprez integracyjno – kulturalnych, promujących aktywność twórczą i ruchową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Finansowany ze środków PFRON.

PFRON medPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach informuje, że od dnia 02.01.2015r. rozpoczyna się okres rekrutacyjny beneficjentów projektu „Jestem taki sam”.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i obejmuje prowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu psychoterapii, logopedii, rehabilitacji, dogoterapii i hipoterapii. Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna intelektualnie, w wieku 3 - 25 lat, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będąca podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego. Do u działu w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa do dnia 09.01.2015r. w sekretariacie OREW przy ul. Chęcińskiej 23.