Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

herb woj swiet

Działania związane z projektem "Radość jest w nas", współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, zrealizowane zostaną w przedziale czasowym pomiędzy 1 września 2022 roku a 31 października 2022. Czasookres został podany z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia związanego z sytuacją epidemiologiczną. Zadanie zostanie zrealizowane w miejscowości Kielce woj. Świętokrzyskie w kompleksie leśnym na stadionie. W działaniach zaplanowany jest udział 140 osób w tym 70 beneficjentów to osoby z niepełnosprawnością intelektualna a pozostałe 70 to ich opiekunowie i wolontariusze. Beneficjenci projektu to osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego oraz ich najbliższe otoczenie: rodziny, opiekunowie, wolontariusze i przyjaciele.

Realizowane zadanie ma aktywizować do działania zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich otoczenie, stworzy okazję kontaktu i współpracy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną które funkcjonują w dużej części poza obszarem dostępnym dla ludzi zdrowych.

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie grupowych zajęć sportowo – ruchowych, które stanowią ważny element w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia sportowo – ruchowe zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę w łącznym wymiarze 4 godzin oraz wolontariuszy. W ramach zajęć sportowo – ruchowych zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia grupowe z gimnastyki, korekcji wad postawy, ścieżka sensoryczna, jak i zawody sportowe tj. rzut piłką/ woreczkiem do celu, biegi, zajęcia z Weronki Sherborn, itp.

Podczas imprezy zostaną również przeprowadzone warsztaty plastyczne prowadzone przez wolontariuszy zaangażowanych do projektu. Zaplanowane w projekcie działania tj. grupowe zajęcia sportowo – ruchowe, grupowe zajęcia plastyczne oraz wspólne grillowanie na świeżym powietrzu mają na celu przygotowanie ONI do pełnego uczestnictwa w życiu, przy jednoczesnym przygotowaniu ich na wyzwania z nimi związane – uczą jak radzić sobie ze stresem, jak rozwiązywać konflikty, jak działać w grupie jednocześnie nie zatracając własnej autonomii. Ponadto przyczynią się do poprawy rozwoju psychoruchowego ONI, poprawę ich sprawności i ogólnego stanu zdrowia.

W ramach działania zostanie zapewniony poczęstunek regeneracyjny dla uczestników.