Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością poprzez działania integrujące „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Termin realizacji zadania 1.06.2021r. do 31.10.2021r. Grupa docelowa to 200 osób (w tym 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie).

Impreza integracyjno- kulturalna w ramach projektu „Razem możemy więcej” ma za zadanie aktywizować do działania zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich otoczenie, stworzy okazję kontaktu i współpracy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną które funkcjonują w dużej części poza obszarem dostępnym dla ludzi zdrowych.

Zajęcia które zostaną zrealizowane w ramach projektu to zajęcia sportowo-ruchowe gry zespołowe które stanowią ważny element w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia plastyczne, zajęcia związane z orientacją w terenie, zajęcia poznawcze w oparciu o ścieżkę dydaktyczną.

Wspólna aktywność podczas imprezy pozwoli na nawiązanie bliższych kontaktów z otoczeniem, wykształci pozytywne wzorce społeczne, pozwali również na zapoczątkowanie działań związanych z podbudowaniem własnej autonomii oraz umiejscowienia własnego JA w odniesieniu do otoczenia.

W ramach działania zostanie zapewniony poczęstunek regeneracyjny dla uczestników. Z uwagi na czas przewidziany na realizację wszystkich zaplanowanych zadań ( kilka godzin) niezbędne jest zapewnienie ciepłych posiłków i napoi uczestnikom projektu. infrastrukturę:

-gry zespołowe,

- przejście ścieżką dydaktyczną i omówienie niektórych elementów przyrodniczych

- quizy

Działania rekrutacyjne polegać będą na rozpropagowaniu informacji o projekcie poprzez informację na stronie internetowej oraz kontakt telefoniczny.