Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Klub Terapeutyczno-Integracyjny PSONI Koło w Kielcach dla dzieci od 7-go roku życia i młodzieży niepełnosprawnej

Zapraszamy od poniedziąłku do piątku (15:00-19:00)

Kierownik Klubu:
Iwona Kozak - pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
tel. 607-825-561

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
Katarzyna Giernadowicz
Marzena Wieczorek

Psycholog
Maria Płusa

Logopeda
Oskar Wilman

Fizjoterapeuta
Mariusz Kozak

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
Oskar Wilman

Pedagog - terapeuta (rekreacja, integracyjne zabawy animacyjne)
Michał Zawisza

Pedagog - terapeuta (aktywizacja zawodowa)
Wiktor Jamrożek

Pedagog - zajęcia integracyjne z elementami profilaktyki uzależnień
Alicja Kozak