Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Klub Terapeutyczno-Integracyjny PSONI Koło w Kielcach dla dzieci od 7-go roku życia i młodzieży z niepełnosprawnościami

Zapraszamy od poniedziąłku do piątku (15:00-19:00)

Kierownik Klubu:
Iwona Kozak - pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
- grupowa terapia muzyczno - ruchowa
tel. 607-825-561

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
Katarzyna Giernadowicz - grupowa terapia plastyczno - techniczna

Pedagog
Iwona Mróz - grupowa terapia plastyczno - techniczna

Muzykoterapeuta
Michał Zapała - zajęcia z muzykoterapii i nauka podstaw gry na instrumentach muzycznych (gitara, akordeon)

Psycholog
Maria Płusa - indywidualna terapia psychologiczna

Logopeda
Oskar Wilman - indywidualna terapia logopedyczna

Fizjoterapeuta
Mariusz Kozak

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
Oskar Wilman - rewalidacja

Terapeuta - opiekun osób z niepełnosprawnościami
Michał Zawisza - integracyjne zabawy animacyjne, rekreacja

Pedagog - terapeuta
Wiktor Jamrożek - aktywizacja zawodowa

Pedagog
Alicja Kozak - zajęcia integracyjne z elementami profilaktyki uzależnień