Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2021 roku. Placówka umożliwia uczniom realizację obowiązku nauki. Zajęcia odbywają się w grupach czteroosobowych. W ramach zajęć uczniowie poznają specyfikę różnych prac i zawodów (zajęcia kulinarne, zajęcia z gospodarstwa domowego, zajęcia biurowe, zajęcia ogrodnicze).Uczniowie uczęszczają na indywidualne zajęcia logopedyczne, psychologiczne, rehabilitację ruchową.