Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Historia Koła w Kielcach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) a następnie z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) rozpoczęła się na przełomie lat 1982/1983.
Przemiany
społeczne, które zachodziły w tym czasie w Polsce zmieniły postawy oraz uświadomiły rodzicom możliwość dochodzenia praw dla swoich dzieci.
Powstało
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach. 30 grudnia 1993 roku Koło oddzieliło się od TPD, rejestrując w sądzie pozarządową, samopomocową, niedochodową organizację o nazwie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (obecnie: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) Koło w Kielcach.
Przez 30 lat podążaliśmy za potrzebami osób z Niepełnosprawnością Intelektualną konsekwentnie budując system wsparcia od urodzenia do wieku dojrzałego.

Na terenie Kielc prowadzimy siedem specjalistycznych placówek:
Ośrodek Wczesnej Interwencji /OWI/,
Klub Terapeutyczno-Integracyjny /KTI/,

Mieszkanie Treningowe /MT/,
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy /OREW/,
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży
/ORDiM/,
Niepubliczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną /NPPP/ oraz

Niepubliczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy /NSPdP/.
Organizujemy
konferencje naukowe, turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, sportowym, kulturalnym oraz wydajemy broszury informacyjne i inne publikacje dotyczące niepełnosprawności intelektualnej.

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach zostało laureatem 18-tej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” 2023 w kategorii zespołowej.
Anioł Dobroci przyznawany jest w kategoriach indywidualnej oraz zespołowej. PSONI Koło w Kielcach otrzymało go jako organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, tworząca i wdrążająca innowacyjne projekty.

1

2

 Po więcej zdjęć odsyłamy do artykułu: http://kielce.psoni.org.pl/index.php/9-o-nas/420-swietokrzyski-aniol-dobroci-dla-psoni-kolo-w-kielcach