Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Zarząd

   Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kielcach na lata 2023- 2027
 • Iwona Godek – Przewodnicząca, Elektor
 • Marzanna Wiśniewska –Wiceprzewodnicząca
 • Joanna Błońska - Wiceprzewodnicząca
 • Wanda Dryja – Skarbnik
 • Iwona Kozak – Sekretarz
 • Dorota Nawrot – Członek
 • Anna Jolanta Majewska-Ernestowicz – Członek
 • Ryszard Stępień – Członek
 • Marzanna Elżbieta Skowron – Członek

Komisja Rewizyjna

    Komisja Rewizyjna Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
   w Kielcach na lata 2023- 2027
 • Chrząszcz Izabela – Przewodnicząca
 • Czesława Smelcerz – Członek
 • Irena Katarzyna Ptak – Członek
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła.

 

Walne Zebranie Członków Koła PSONI w Kielcach

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków zwoływane co najmniej raz do roku. Raz na cztery lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które w głosowaniu wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i Elektora.Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSONI. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.