Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Wychowankowie OREW jako kibice
Koroniarze w KTI

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż działa już rejestracja internetowa do Ośrodka Wczesnej Interwencji działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Poniższy link przekieruje Państwa do strony logowania.

eRejestracja OWI

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna Interwencja” prowadzi działalność od stycznia 2018r.

Celem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Wczesna Interwencja” jest pomoc dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom. Wydajemy opinie honorowane przez przedszkola, szkoły oraz komisje egzaminacyjne, m.in. w sprawie dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce.

W ramach Poradni prowadzimy również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia realizowane są z dzieckiem i jego rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest posiadanie Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia są bezpłatne, obejmują od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.