Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

fundusze   wojewodztwo    unia

Mieszkanie Treningowe powstało z myślą o osobach z upośledzeniem umysłowym, które ukończyły 18 rok życia.

Głównym celem Mieszkania Treningowego jest usamodzielnianie życiowe osób niepełnosprawnych intelektualnie, polegające na uczeniu, wspieraniu, rozwijaniu, usprawnianiu czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu.

Szczegółowym celem Mieszkania Treningowego jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości czasowego zamieszkania połączonego z dostosowaną do potrzeb terapią, opieką i wsparciem.

Celem pochodnym Mieszkania Treningowego jest odciążenie rodziców bądź opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie na czas przebywania beneficjenta w Mieszkaniu
Treningowym.

Trening mieszkaniowy odbywa się w formie pięciodniowych turnusów w maksymalnie 5-cio osobowych zespołach. Pobyt beneficjenta odbywa się  pod opieką asystentów- trenerów  posiadających odpowiednie predyspozycje psychoosobowe. Jest to forma nauki funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej, podejmowania decyzji oraz gospodarowania wolnym czasem.

Do udziału w projekcie mogą zostać przyjęte osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria:

  1. Zamieszkują na terenie Województwa Świętokrzyskiego;
  2. Ukończyły 18 rok życia;
  3. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym;