Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

z siedzibą w Kielcach, ul. Chęcińska 23 został utworzony w 2005 roku. Celem Ośrodka jest zmniejszenie wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 7 r.ż. W roku 2009 z kompleksowej rehabilitacji skorzystało około 150 dzieci z następującymi schorzeniami: porażenie mózgowe – sprzężone, wady rozwojowe, niepełnosprawność intelektualna, pierwotne zaburzenia układu nerwowego. Ośrodek czynny jest 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 – 18.00. W Ośrodku prowadzone są następujące formy terapii: Specjalistyczna opieka lekarska, rehabilitacja ruchowa, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna. Ośrodek finansowany jest ze środków PFRON pozyskanych przez PSONI Koło w Kielcach.