Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach zostało laureatem 18-tej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” 2023 w kategorii zespołowej.

Anioł Dobroci przyznawany jest w kategoriach indywidualnej oraz zespołowej. PSONI Koło w Kielcach otrzymało go jako organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie pomocy społecznej, tworząca i wdrążająca innowacyjne projekty.

1

2

3

4

5

6

Na zdjęciu od lewej:
Sławomir Gierada - radny Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Anna Krupka - poseł na Sejm RP
Iwona Godek - Przewodnicząca PSONI Koło w Kielcach
Elżbieta Korus - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w UMWŚ
Joanna Błońska - wiceprzewodnicząca PSONI Koło w Kielcach
Marzanna Wiśniewska - wiceprzewodnicząca PSONI Koło w Kielcach
Arkadiusz Ślipikowski - zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w UMWŚ