Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Sprawozdania merytoryczne z działalności PSONI Koło w Kielcach

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

2020 rok

2021 rok

2022 rok

Sprawozdania finansowe z działalności PSONI Koło w Kielcach

Sprawozdanie finansowe z roku 2009

Wprowadzenie
Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z roku 2010

Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z roku 2011

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2012

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2013

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2014

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2015

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Informacje i objaśnienia do bilansu

Sprawozdanie finansowe z roku 2016

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2017

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony

Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony

Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony

Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony

Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Uchwały i protokoły z Zebrań Walnych PSONI Koło w Kielcach

Uchwały z Zebrania Walnego 2015
Protokół z Zebrania Walnego 2015

Uchwały z Zebrania Walnego 2016
Protokół z Zebrania Walnego 2016