Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 października 2021 roku. Od 1 do 14 sierpnia zostanie przeprowadzona rekrutacja. Od 17 sierpnia do 24 października zostaną przeprowadzone działania merytoryczne polegające na zorganizowaniu zajęć rehabilitacyjnych oraz aktywnego wypoczynku na terenie obiektu wypoczynkowo rekreacyjnego. Wyjazd zostanie zorganizowany pomiędzy 01.09.2021r. – 24.10.2021r. W ramach zadania tj. wsparcie polegające na treningach sportowych w ramach aktywnego wypoczynku oraz zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

W ramach projektu wsparciem zostanie objęta grupa 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kobiet i mężczyzn w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących teren miasta Kielce.

Celem głównym zadania jest wspieranie rozwoju i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zwiększenie dostępności do tego typu form rehabilitacji. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki organizacji 3-dniowego wyjazdu warsztatowego obejmującego zajęcia w obszarze rehabilitacji oraz sportowe i rekreacyjno-ruchowe. Podczas realizacji projektu każdy z 20 uczestników objęty zostanie wsparciem rehabilitacyjnym – zajęcia grupowe na basenie w wymiarze 2 godzin na wyjeździe oraz pozostałych działań grupowych w wymiarze 5 godzin. W ramach projektu każdy beneficjent otrzyma 7 godzin wsparcia.

Zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe i rekreacyjno-ruchowe w ramach dyscyplin sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa oraz zajęcia muzyczno-ruchowe. Wszystkie zajęcia będą przygotowane przez profesjonalny zespół i dostosowane do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością oraz realizowane pod okiem trenerów i asystentów oraz opiekunów.

Miejscem realizacji zadania będzie ośrodek Gołoborze mieszczący się pod Nową Słupią. Ośrodek został wstępnie wybrany w drodze rozpoznania cenowego oraz dostępności i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością.