Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Asystent PFRON 2024

 

 

 

PSOUU wl logoPFRON nowy

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Asystent personalny osoby z niepełnosprawnością intelektualną – IV edycja” Konkurs 1/2023 pn. ”Możemy więcej” współfinansowanego ze środków PFRON

- dzieci i młodzież do 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo posiadających orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2024-31.03.2025

Wsparcie przewidziano dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną z województwa świętokrzyskiego

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy w:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki itp.).

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 515 345 380 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chętne proszone są o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego
i dostarczenie go osobiście lub drogą pocztową do Biura Projektu: PSONI KOŁO W KIELCACH ul. Sandomierska 126 Kielce w godzinach 7-15, można również wysłać go na adres mailowy: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania dokumentów 31.03.2024r.

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszeniowa

Załącznik do karty zgłoszeniowej

Deklaracja udziału w projekcie

Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie RODO