Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Szanowni Państwo,

Już ponad 10 lat Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną różnymi sposobami i drogami zabiega o należne miejsce dla wczesnej interwencji i kompleksowej rehabilitacji dzieci. O szanse dla dzieci przedwcześnie urodzonych i tych, których niepełnosprawność wymaga pilnej, intensywnej i często wieloletniej rehabilitacji. W naszych staraniach dochodzimy a dokładnie mówiąc doszliśmy do ściany. Przy niezmienionej od 13 lat wysokości finansowania z NFZ, przy wielokrotnych wzrostach kosztów funkcjonowania dalsze działanie ośrodków wczesnej interwencji PSONI jest zagrożone. Dotychczasowe pisma, spotkania, wizyty, udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w różnych gremiach były bezskuteczne - za każdym razem jest 100-procentowe zrozumienie sytuacji, deklaracje pomocy a potem .... NIC!  

Nie pomogło także ogłoszenie roku 2018 Rokiem Wczesnej Interwencji i nagłaśnianie znaczenia tej formy wsparcia dla całego społeczeństwa. Obecna pandemiczna sytuacja służby zdrowia nie pozostawia złudzeń, że rehabilitacja dzieci stanie się priorytetem. Kolejne ubiegłoroczne i tegoroczne apele środowiska pozostały niezauważone. Kolejne placówki wygaszają lub planują wygaszanie kontraktów z NFZ z powodu ich drastycznego niedofinansowania. To oznacza w konsekwencji ograniczenie dostępu do bezpłatnych świadczeń i skazuje większość rodzin na komercyjne, odpłatne usługi.

Przez wiele lat działalności naszych placówek, dzięki codziennej pracy zespołów zaangażowanych specjalistów, tysiące dzieci z niepełnosprawnością stanęło na nogach, zaczęło mówić, rozwijać się. Kolejni rodzice stający przed taką życiową sytuacją mogą już nie otrzymać należnej im od Państwa pomocy. Postępująca komercjalizacja, daleka od systemowego zwiększania dostępności do nieodpłatnych świadczeń, dominujący medyczny model wsparcia, różny od interdyscyplinarności i pracy zespołowej, to droga, która budzi troskę o przyszłość dzieci, dla których los na samym starcie nie był łaskawy.

Dlatego też Zarząd Główny w pełni popiera petycję rodziców do Premiera Mateusza Morawieckiego, zamieszczoną na portalu www.petycje.online.com

Popieramy rodziców, ale jednocześnie występujemy po raz kolejny z pismem do władz.

Prosimy Was o jak najszersze rozpropagowanie petycji i jej podpisywanie – przez rodziców, pracowników, przyjaciół i rodziny osób z niepełnosprawnością.

https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_morawieckiego_przeciwko_prywatyzacji_rehabilitacji_dzieci_niepelnosprawnych