Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Zarząd

   Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kielcach na lata 2019- 2023
 • Iwona Godek – Przewodnicząca, Elektor
 • Marzanna Wiśniewska –Wiceprzewodnicząca
 • Joanna Błońska - Wiceprzewodnicząca
 • Danuta Jakubczyk – Skarbnik
 • Iwona Kozak – Sekretarz
 • Lildia Dudek – Członek
 • Monika Sitek – Członek
 • Ryszard Stępień – Członek
 • Marianna Skowron – Członek

Komisja Rewizyjna

    Komisja Rewizyjna Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
   w Kielcach na lata 2019- 2023
 • Beata Kotowska – Przewodnicząca
 • Chrząszcz Izabela – Członek
 • Dorota Barszcz – Członek
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła.

 

Walne Zebranie Członków Koła PSONI w Kielcach

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków zwoływane co najmniej raz do roku. Raz na cztery lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które w głosowaniu wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną i Elektora.Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSONI. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.