Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Sprawozdania merytoryczne z działalności PSONI Koło w Kielcach

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

2019 rok

Sprawozdania finansowe z działalności PSONI Koło w Kielcach

Sprawozdanie finansowe z roku 2009

Wprowadzenie
Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z roku 2010

Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe z roku 2011

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2012

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2013

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2014

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2015

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa
Informacje i objaśnienia do bilansu

Sprawozdanie finansowe z roku 2016

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2017

Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony
Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Sprawozdanie finansowe z roku 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans uproszczony

Rachunek wyników
Informacja dodatkowa

Uchwały i protokoły z Zebrań Walnych PSONI Koło w Kielcach

Uchwały z Zebrania Walnego 2015
Protokół z Zebrania Walnego 2015

Uchwały z Zebrania Walnego 2016
Protokół z Zebrania Walnego 2016