Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych, PFRON, MOPR.

Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 października 2021 roku. Od 1 do 14 sierpnia zostanie przeprowadzona rekrutacja. Od 17 sierpnia do 24 października zostaną przeprowadzone działania merytoryczne polegające na zorganizowaniu zajęć rehabilitacyjnych oraz aktywnego wypoczynku na terenie obiektu wypoczynkowo rekreacyjnego. Wyjazd zostanie zorganizowany pomiędzy 01.09.2021r. – 24.10.2021r. W ramach zadania tj. wsparcie polegające na treningach sportowych w ramach aktywnego wypoczynku oraz zajęcia rehabilitacyjne na basenie.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób z niepełnosprawnością poprzez działania integrujące „Razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Termin realizacji zadania 1.06.2021r. do 31.10.2021r. Grupa docelowa to 200 osób (w tym 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie).

Impreza integracyjno- kulturalna w ramach projektu „Razem możemy więcej” ma za zadanie aktywizować do działania zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich otoczenie, stworzy okazję kontaktu i współpracy z innymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną które funkcjonują w dużej części poza obszarem dostępnym dla ludzi zdrowych.

Zajęcia które zostaną zrealizowane w ramach projektu to zajęcia sportowo-ruchowe gry zespołowe które stanowią ważny element w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, zajęcia plastyczne, zajęcia związane z orientacją w terenie, zajęcia poznawcze w oparciu o ścieżkę dydaktyczną.

Wspólna aktywność podczas imprezy pozwoli na nawiązanie bliższych kontaktów z otoczeniem, wykształci pozytywne wzorce społeczne, pozwali również na zapoczątkowanie działań związanych z podbudowaniem własnej autonomii oraz umiejscowienia własnego JA w odniesieniu do otoczenia.

W ramach działania zostanie zapewniony poczęstunek regeneracyjny dla uczestników. Z uwagi na czas przewidziany na realizację wszystkich zaplanowanych zadań ( kilka godzin) niezbędne jest zapewnienie ciepłych posiłków i napoi uczestnikom projektu. infrastrukturę:

-gry zespołowe,

- przejście ścieżką dydaktyczną i omówienie niektórych elementów przyrodniczych

- quizy

Działania rekrutacyjne polegać będą na rozpropagowaniu informacji o projekcie poprzez informację na stronie internetowej oraz kontakt telefoniczny.

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 20.05.2019 do 19.07.2019.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną - kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia ogólnorozwojowe rekreacyjno- ruchowe.

Całość zadania zostanie zrealizowana realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym.

Do dnia 29.05.2018r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

Zgłoszeń można dokonywać w siedzibie PSONI Koło w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23.

prezydent
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje zadanie pn.: „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” współfinansowane ze środków Miasta Kielce od dnia 4.05.2017 do 30.06.2017.

W ramach zadania wsparciem zostanie objęta grupa 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną – kobiet i mężczyzn w wieku od 16 roku życia zamieszkujących teren miasta i gminy Kielce.

Głównym celem jest wspieranie rehabilitacji psychofizycznej ONI poprzez organizację zajęć psychoterapeutycznych oraz sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Warsztaty psychoterapeutyczne odbywać się będą w czterech dziesięcioosobowych grupach, zaś zajęcia sportowe prowadzone będą w czterech dyscyplinach: piłka nożna, tenis ziemny, pływanie oraz zajęcia rekreacyjno-ruchowe.

Całość zadania będzie realizowana w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Gołoborze w Rudkach.

Do dnia 31.05.2017r prowadzona jest rekrutacja w której będą mogły wziąć udział wszystkie osoby od 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujące teren miasta i gminy Kielce.

PFRON med
Informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach realizuje projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”, w okresie od 01-05-2017 do 31-03-2018. Zadanie realizowane będzie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym i Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach, w godzinach od 8 do 18. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Przez cały czas trwania projektu beneficjenci zadania będą brali udział w złożonym, wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego podopiecznego. Proces rehabilitacji, rodzaj pomocy oraz ilość wsparcia będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności beneficjenta. W ramach projektu przewidziane są następujące formy zajęć: rehabilitacja lecznicza i stymulacja rozwoju psychoruchowego z wykorzystaniem neurofizjologicznych metod usprawniania, terapia logopedyczna rozwijająca pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się, rehabilitacja mowy, terapia psychologiczna i socjoterapia, terapia logopedyczna oraz hipoterapia i dogoterapia. Projekt pn.: „Równe szanse – godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” jest współfinansowany ze środków PFRON.

                herb woj swietMiło nam poinformować, iż od maja 2016 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach realizuje projekt pn. „Jesteśmy tacy jak Wy! – Aktywizacja społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie”, który jest współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

                W ramach zadania realizowane będą zajęcia muzyczno-ruchowe w zakresie tańca oraz zajęcia sportowe: piłka nożna. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

image004Od 01 kwietnia 2016 roku realizujemy kolejny już etap projektu „Daj mi szansę”. W bieżącym okresie ze wsparcia w ramach projektu korzysta 23 beneficjentów – dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie. Wszyscy uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów – pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, psychologów, lekarza rehabilitacji organizowana jest również hipoterapia dla 15 osób, która dzięki pracy dzieci z końmi wspiera ich rehabilitację oraz rozwija zdolności psychoruchowe. Dla każdego uczestnika opracowywane są karty Oceny umiejętności ONI, które zawierają indywidualnie dopasowaną i dobraną ścieżkę terapeutyczną, która jest realizowana wspólnie ze specjalistami i rodzicami.

PFRON medProjekt „Moje impresje” – cykl imprez integracyjno – kulturalnych, promujących aktywność twórczą i ruchową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Finansowany ze środków PFRON.

PFRON medPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach informuje, że od dnia 02.01.2015r. rozpoczyna się okres rekrutacyjny beneficjentów projektu „Jestem taki sam”.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON i obejmuje prowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu psychoterapii, logopedii, rehabilitacji, dogoterapii i hipoterapii. Beneficjentem projektu może być osoba niepełnosprawna intelektualnie, w wieku 3 - 25 lat, posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będąca podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego. Do u działu w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie deklaracji uczestnictwa do dnia 09.01.2015r. w sekretariacie OREW przy ul. Chęcińskiej 23.

IMG 174531.08.2014r. zakończono realizację projektu „My dla Was” przeprowadzanego w ramach wolontariatu pracowniczego, organizowanego przez firmę T-Mobile Polska S.A.

Dzięki pracy wolontariuszy z T-Mobile Polska S.A. uporządkowano teren wokół OREW, odnowiono plac zabaw, zakupiono pomoce terapeutyczne, zorganizowano spotkanie integracyjne p.n. „My dla Was” oraz przeprowadzono szkolenie przeznaczone dla kadry i rodziców.

Dyrekcja OREW oraz uczniowie pragną złożyć serdeczne podziękowanie osobom zaangażowanym w realizację projektu, podkreślając jednocześnie, że w szczytnych celach poświęcały one swój wolny czas.

Projekt realizowany będzie w okresie 01.05.2014 do 31.12.2014. Celem projektu jest: wzmocnienie podmiotowości osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) poprzez organizację cyklu imprez kulturalno-rekreacyjnych wspierających ich aktywność. Będą to 4 imprezy o charakterze ponadregionalnym odbywające się na terenie Województwa Świętokrzyskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie tj. Dzień Dziecka, obchody Międzynarodowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, „Pożegnanie Lata” oraz Impreza Mikołajkowa. Podczas tych wydarzeń promowana będzie twórczość i aktywność ONI w różnych dziedzinach artystycznych oraz dyscyplinach sportowych. Beneficjentami bezpośrednimi imprez będą osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego i województwa małopolskiego oraz ich rodzice, opiekunowie i przyjaciele. Beneficjentami pośrednimi będą osoby, które nie są związane ze środowiskiem ONI i będą brały udział w imprezach pośrednio, jako widzowie i odbiorcy. Podczas imprez promowana będzie aktywność artystyczna i sportowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także położony zostanie nacisk na szeroko pojętą integrację środowiska ONI z osobami pełnosprawnymi. Wszelkie działania promocyjno – rekrutacyjne prowadzone będą zarówno na terenie województwa świętokrzyskiego jak i województwa małopolskiego.

IMG 1072

„Daj mi szansę” - projekt finansowany ze środków PFRON realizowany w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 marca 2017 roku przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie pomiędzy 7 a 18 rokiem życia. Biorą oni udział w wielospecjalistycznym programie rehabilitacyjno – terapeutycznym opracowanym indywidualnie do potrzeb każdego beneficjenta przez lekarza rehabilitacji, psychologa, pedagoga i logopedę. Niepełnosprawne dzieci objęte zostaną indywidualnymi i grupowymi formami usprawniania (np. wg Weroniki Sherbon), terapią psychologiczną rozwijającą pozawerbalne i werbalne formy komunikowania się oraz rehabilitację mowy poprzez ćwiczenia bierne, czynne, ćwiczenia słuchowe i ćwiczenia prawidłowego oddechu.

Projekt  realizowany jest od 01-01-2014 do 31 -12 2014  przy ul. Chęcińskiej 23 w Kielcach.  Beneficjentami zadania jest grupa 25-30 niepełnosprawnych intelektualnie członków Klubu Terapeutyczno – Integracyjnego w wieku 7-36 lat, wywodzących się z rodzin o niskim statusie materialnym, zamieszkujących teren Miasta Kielce. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 10 godzin tygodniowo tj. w poniedziałki od godz. 16.00 – 19.00, wtorki i czwartki od 15.30 – 19.00. W miesiącu sierpniu zajęcia prowadzone będą w wymiarze 10 godzin tygodniowo w poniedziałki i czwartki od godziny 10.00 do 13.00.