Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach przetwarza dane osobowe zgodnie z tzw. RODO, tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.). RODO jest aktem prawnym obowiązującym od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej.

W trosce o wysoki standard bezpieczeństwa zebranych danych, Stowarzyszenie wprowadziło wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych – zbiór dokumentów zawierający m. in. katalog czynności przetwarzania danych, analizę zagrożeń  i zabezpieczeń danych osobowych, wewnętrzne procedury postępowania z danymi.

Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa np. dane osobowe pracowników, członków, wolontariuszy, osób korzystających ze wsparcia Stowarzyszenia. Poniżej udostępniamy tzw. klauzule informacyjne zawierające podstawowe informacje  o przetwarzanych przez Stowarzyszenie danych osobowych oraz  o przysługujących Państwu prawach.

Dodatkowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Jakubowski, ul. Sandomierska 126, 25-329 Kielce, tel. 41 30 70 117 (od pn. do pt. w godzinach od 7.00 do 15.00)

 

Załączniki:

Plik

Rozmiar
Informacja dla osób przekazujących jeden procent podatku  64kb
Informacja dla kandydatów ubiegających się o pracę w PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla wolontariuszy świadczących pracę na rzecz PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla członków PSONI Koło w KielcachInformacja dla członków PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla kontrahentów PSONI Koło w KielcachInformacja dla kontrahentów PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla osób korespondujących z PSONI Koło w KielcachInformacja dla osób korespondujących z PSONI Koło w Kielcach 55kb
Informacja dla mieszkańców Mieszkania Treningowego w PSONI Koło w KielcachInformacja dla mieszkańców Mieszkania Treningowego w PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Wczesna Interwencja" PSONI Koło w Kielcach 57kb
Informacja dla oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla objętych działalnością leczniczą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla pacjentów Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Kielcach 56kb
Informacja dla pracowników PSONI Koło w Kielcach 57kb
Informacja dla zleceniobiorców/ usługobiorców PSONI Koło w Kielcach 56kb