Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

image003Kombinezony TheraTogs są jedną z metod rehabilitacyjnych stosowanych w naszym ośrodku. Wykorzystywana jest ona u dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychomotorycznymi. TheraTogsy pomagają w utrzymaniu odpowiedniej pozycji ciała, jego stabilizacji i funkcjonowania. Kombinezony TheraTogs wspomogą pracę układu kostnego i mięśniowego.

image004Kombinezon Therasuit jest znakomitym narzędziem do terapii dzieci z zaburzeniami nerwowo – mięśniowymi. System kombinezonu i gumowych linek daje wiele możliwości korekty zarówno sylwetki, wad postawy, jak i chodu lub innych umiejętności ruchowych. Ponadto jest metodą nieinwazyjną, a nasi podopieczni z chęcią uczestniczą w terapii, która ułatwia funkcjonowanie w otoczeniu.

image003W Ośrodku w procesie rehabilitacji wykorzystuje się sprzęt ułatwiający naszym podopiecznym wspomagany chód oraz sprzęt, który służy treningom wytrzymałości i siły potrzebnym do późniejszej samodzielnej lokomocji. Pionizatory, rotory oraz chodziki pomagają osiągać kolejne cele w rehabilitacji naszych pacjentów i umożliwiają wykorzystanie nabytych umiejętności w codziennym życiu.

image002Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) umożliwia wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę. PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej pacjenta, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała. Pozwala na pracę pacjenta w oparciu o jego mocne strony, stopniowo aktywizując całe ciało.

image001Usprawnianie wg Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak, aby mogło uzyskać niezależność na tyle, na ile pozwala istniejące uczkodzenie Osrodkowego Układu Nerwowego. Główne zasady usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath to:

- normalizacja napięcia mięśniowego , co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postepowania już od pierwszych miesięcy zycia

- hamowanie nieprawidłowych odruchów

- wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest możliwe zbliżonej do prawidłowych

- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

image001Wirówka kończyn dolnych to profesjonalne urządzenie stosowane w rehabilitacji. Znajduje zastosowanie w stanach pourazowych, zmęczeniu układu mięśniowego, układu nerwowego a także w przypadku zaburzeń nerwowych. Woda o regulowanej sile, temperaturze i regulacji kąta strumienia płynąc przez dysze zapewnia delikatny i skuteczny hydromasaż. Masaż wirowy jest także stosowany do zmniejszania opuchlizny, redukcji bólu i napięcia a także poprawy krążenia.image002