Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Kadra administracyjna:

Dyrekcja:

Błońska Joanna – dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
Mazur Edyta – zastępca dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego

Pion gospodarczy:

Bandura Małgorzata – pracownik gospodarczy
Borkowski Wiktor – konserwator
Jakubowski Łukasz – informatyk
Górska Anna – kucharka
Janaszek Tomasz – kierowca
Jedynak Anna – magazynier
Lewandowski Witold – kierowca
Piątkowska Justyna – specjalista do spraw oświaty
Purchla Katarzyna – kucharka

Kadra merytoryczna:

Nauczyciele:

Białek Kamila
Błoński Przemysław
Bróg Monika
Chrzęszczyk Dominik
Cisło Edyta
Długosz Krzysztof
Dudek Oktawia
Jamorska Anna
Janczyk - Trzęsak Karina
Lech Agata
Ksiądz Piotr
Michalska Katarzyna
Naróg Janina
Nawrocka Małgorzata
Niewczas Paweł
Pałka Ilona
Piotrowska Katarzyna
Strzelecka Anna
Szewczyk Agnieszka
Szewczyk Aneta
Zawisza Katarzyna
Zep Sebastian
Znój Dorota

Pomoc wychowawcy:

Adamczyk Julia
Lucja Banak
Białek Kamila
Cymbalak Zofia
Kęcka Karolina
Herman Agnieszka
Jamka Paweł
Kosela Urszula
Kozak Anna
Majkowska Katarzyna
Makowska Lucyna
Nowak Krystyna
Potocki Stanisław
Zimnicka Marlena
Ziółkowski Krzysztof

Terapeuci:

Bączek Joanna
Ciszek Klaudia
Dziekoński Michał
Kubiec Kamila
Kubik Katarzyna
Kamińska - Salwa Anna
Linowska Anna
Siedlecka Paulina
Sobolewska Patrycja
Strzelecka Aleksandra
Wawro Anna
Wybraniec Zuzanna

Psycholodzy:

Pasternak Sylwia
Zalewski - Jarosz Adam
Żak - Rubak Eunika

Logopedzi:

Giernadowicz Katarzyna
Gondek Katarzyna
Płonka Iwona
Szawracka Agnieszka
Swat-Michalska Ewelina

Pielęgniarki:

Ludwicka Katarzyna
Ludwinek Wioletta
Jakubowska - Misztal Beata
Marcykiewicz - Woźniak Joanna
Kurcman Emilia