Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Składki członkowskie

Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek  wpłacać regularnie składki członkowskie.

Wysokość składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i podziału uchwala Zgromadzenie Elektorów.

Wysokość składki członkowskiej od 01.01.2012 r. wynosi 84 zł rocznie – 7 zł miesięcznie ( Uchwała nr 10 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dn. 04.06.2011r. Warszawa).

Składkę można wpłacać:

  • osobiście, w każdą pierwszą środę miesiąca, w czasie dyżuru skarbnika Koła w siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ulicy Chęcińskiej 23 w Kielcach w godz. 15 -17.30
  • przelewem na konto PSONI Koło w Kielcach: BGŻ Oddz.Op. Kielce  05 2030 0045 1110 0000 0152 3400

Składka członkowska w wysokości 50% składki uchwalonej przez Zgromadzenie Elektorów odprowadzana jest na koto Zarządu Głównego w dwóch transzach – pierwsza do końca II kwartału roku, w którym składka jest rozliczana, druga do końca roku, za który składka jest rozliczana (Uchwała nr 11 Zgromadzenia Elektorów PSONI z dn. 04.06.2011r. Warszawa).