Drukuj

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach za rok obrotowy 2020, 2021 2022, którego obowiązek przeprowadzania wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2148).

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach informuje, że w wyniku zakończenia postępowania, została wybrana firma:

KPW Audytor Sp. Z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.