Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

PFRON nowyloga polski i unii

W ramach programu „Bezpieczne WTZ” realizowanego przez PFRON, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Kielcach otrzymało wsparcie finansowe na zakup środków ochrony przed pandemią SARS CoV-2.
PSONI Koło w Kielcach ze środków programu zakupiło i wyposażyło placówki w sprzęt i środki ochrony osobistej w których realizowane są niżej wymienione projekty:

Samodzielni w życiu częścią społeczności - wspierania niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rehabilitację społeczna w ramach mieszkalnictwa treningowego",

"Równe szanse - godne życie" - wyrównywanie szans poprzez rehabilitację i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną”,

"Asystent personalny osoby z niepełnosprawnością intelektualną".