Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

image014
W dniach 07 – 12.06.2019r. młodzież z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach wzięła udział w obozie sportowym zorganizowanym w Ośrodku „Gołoborze” w miejscowości Rudki. Ten wyjątkowy czas został przygotowany dzięki projektowi pn. „Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych” – finansowym ze środków Miasta Kielce i dotyczył 40 osób. Celem naszego pobytu było poprawienie ogólnej kondycji, zachęcenie beneficjentów do uprawiania sportu, a także rozwoju sfery psychologicznej.

Każdy ze startujących miał możliwość uczestnictwa pod opieką wykwalifikowanej kadry w treningach : piłki nożnej, tenisa, pływania oraz doskonalenia techniki tanecznej. Co więcej wszyscy mieli zapewnione warsztaty psychologiczne prowadzone przez psychologów.

Zajęcia na basenie odbywały się w dwóch grupach treningowych. W pierwszej sekcji basenowej większość stanowiła grupa żeńska, w drugiej zaś grupa męska. Wszystkie grupy pod względem techniki poprawiły w mniejszym lub większym stopniu swoje umiejętności. Dużym problemem z osiągnięciem umiejętności wyższego stopnia w technikach pływackich są przykurcze i nadmierne napięcie mięśniowe związane ze schorzeniami jakie posiadają uczestnicy. Każdy chętnie brał udział w zajęciach, współpracując i pomagając sobie nawzajem.

Podczas zajęć tanecznych uczestnicy brali aktywny udział w różnych układach i zabawach tanecznych wykazując się dużym zaangażowaniem oraz wolą walki. Zajęcia odbywały się w grupach 13 osobowych. Konstrukcja zajęć była ułożona tak, aby beneficjenci mogli rozwijać się na wielu płaszczyznach ruchowych oraz różnych poziomach trudności.

Treningi tenisa ziemnego odbywały się raz dziennie . Brało w nich udział 14 osób podzielonych na 2 grupy w zależności od stopnia zaawansowana. Zróżnicowany stopień umiejętności adeptów tenisa zależał nie tylko od ich predyspozycji psychofizycznych ale również od ich wcześniejszego uczestnictwa w treningach tenisowych organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Metodyka ćwiczeń dostosowana były dla każdej grupy. Zajęcia z tenisa poprawiły koordynację wzrokowo-ruchową, dłuższe skupienie uwagi na wykonywanym ćwiczeniu i chęć dalszego doskonalenia swoich umiejętności, wyrabiały również poczucie pozytywnej rywalizacji a także uczyły zdyscyplinowania podczas prowadzonych zajęć.

Treningi piłki nożnej odbywały się dwa razy w ciągu dnia: do południa na hali sportowej i po południu na pobliskim boisku ze sztuczną nawierzchnią. Grupa liczyła 8 mężczyzn bez podziału na stopień zaawansowania. Zajęcia miały na celu ogólną poprawę zakresu ruchomości oraz kwalifikacji piłkarskich. Poprzez realizacje ćwiczeń taktycznych, uczestnicy mieli szansę na zdobycie nowych umiejętności dających możliwość wykorzystania ich w sytuacjach meczowych. Grupa na każdym kroku wykazywała się znaczącym stopniem zaangażowania i wolą walki. Nie zabrakło dużej ilości uśmiechu i zdrowej rywalizacji.

W ramach warsztatów psychoterapeutycznych zajęcia również odbywały się w grupach i były podzielone na kilka modułów. Dotyczyły one m.in. problematyki stresu, funkcjonowaniu emocjonalnemu w sytuacji rywalizacji sportowej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kontrolę negatywnych emocji, problematykę własnej wartości, motywacji, specyfikacji pracy w grupie zadaniowej czy też zasad gry zespołowej.

W przerwach między poszczególnymi treningami, beneficjenci korzystali z pięknej aury pogodowej - spacery czy wspólne dyskusje na świeżym powietrzu trwały „w najlepsze”. Warto nadmienić, iż dzięki przygotowanym przez kuchnie Ośrodka posiłkom, wszyscy mogli uzupełnić dawki energii utracone na skutek ambitnego uczestnictwa w ćwiczeniach. W tym miejscu należy nadmienić, że cała infrastruktura, jaka została dla nas przygotowana, zasługuje na wielkie pochwały.

W środowe przedpołudnie całość przedsięwzięcia zakończyły przemówienia oraz słowa podziękowania dla uczestników oraz organizatorów tego wyjątkowego wydarzenia. Mimo trudów codziennych treningów wszyscy z uśmiechem na twarzy wyruszyli w drogę powrotną do swoich domów. Pamiętajmy, iż uprawianie sportu jest bardzo istotne z przyczyn poprawy ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu oraz ze względu na możliwość kontaktu z innymi osobami. Do zobaczenia!