Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

image013
Dnia 10 maja 2019r. odbył się XVI Międzynarodowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień w którym przypominamy o istnieniu tych osób i ich podmiotowości.

Całą uroczystość, która odbyła się w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach poprzedziła Msza Św. odprawiona w Bazylice Katedralnej. Dzięki ładnej pogodzie znalazło się wielu obserwatorów z zewnątrz, znane urzędowo osoby z regionu świętokrzyskiego, osoby duchowne, dzieci i młodzież niepełnosprawna i pełnosprawna z różnych placówek oraz ich rodzicie.

Nasza młodzież z OREW zaprezentowała spektakl „Brzydkie kaczątko”. Była to próba zobrazowania tego czym jest odmienność i jak odnaleźć w niej piękno, które jest ukryte. Jak dużo trzeba przejść, by móc stać się wyjątkowym w oczach innych. Zostało to dobitnie naznazone w ostatnich słowach wypowiedzianych przez głównego bohatera: „Nawet nie marzyłem o takim szczęściu wówczas, gdy byłem tylko brzydkim kaczątkiem”.