Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, Zarząd Koła PSONI w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017.

  1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach z siedzibą przy ul. Chęcińskiej 23, 25-020 Kielce.

NIP 6571864139

Regon 290460679

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.kielce.psoni.org.pl/

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzaj Zamawiającego: Stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego – tak

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I DODATKOWE INFORMACJE:

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 i wydanie opinii oraz raportu.

  1. TERMIN WYKONANIA BADANIA:

 Preferowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji z badania - 31 marzec 2018 rok

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do 15 listopada 2014 roku do godz. 14:00 w siedzibie organizacji ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce

  1. WYMAGANE DODATKOWE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA DO OFERTY:
  • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach;
  • Informacja o doświadczeniu w zakresie audytowania działalności organizacji pozarządowych.
  1. TERMIN ROZPATRZENIA OFERT:

24 listopada 2017 roku godz. 13:00 w siedzibie organizacji.

  1. KRYTERIA WYBORU AUDYTU:

doświadczenie w zakresie audytowania działalności organizacji pozarządowych; wynagrodzenie za przeprowadzenie audytu.

  1. INFORMACJE DODATKOWE:

Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji – główny księgowy Koła – Marcin Moćko tel. 41 361-47-96 w godzinach 8:00- 14:00