Drukuj

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kielcach
we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej UJK organizują nabór

wolontariuszy (studentów filologii polskiej, pedagogiki) do pomocy przy grupowych zajęciach terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz imprezach
i przedsięwzięciach wspomagających integrację niepełnosprawnego dziecka z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa.

Nabory odbywają się w ramach projektów:

Zrozumieć Dziecko, znaczy pomóc Rodzinie - wspomaganie rozwoju dzieci z województwa świętokrzyskiego zagrożonych niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, którego pomysłodawcą oraz współautorem jest dr Ewa Boksa, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej, neurologopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Osiedle Na Stoku 42A, 25-001 Kielce, tel. 41 332 39 38, tel. 887-553-111.

Równe szanse, godne życie - rehabilitacja i wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych- kierownik projektu Marzanna Wiśniewska, PSONI Kielce,

tel. 661 233 881.

Dlaczego warto zostać naszym wolontariuszem?

- zdobywasz doświadczenie terapeutyczne

- nawiązujesz kontakty ze środowiskiem zawodowym

- zwiększasz swoje szanse na rynku pracy

- realizujesz praktykę zawodową

- uczestniczysz w wykładach specjalistycznych

- podpisujesz profesjonalną umowę o współpracy.

Zapraszamy! Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Wielu naszych wolontariuszy już pracuje w placówkach PSONI.

Liczba miejsc ograniczona.