Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

PFRON nowy    PSOUU wl logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach od dnia 1.06.2020 r. zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie z terenu województwa świętokrzyskiego, które ukończyły 16 lat do udziału w projekcie „Asystent personalny osoby z niepełnosprawnością intelektualną” Konkurs 1/2020 pn. Pokonamy bariery współfinansowanego ze środków PFRON.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2021-31.03.2022

W ramach projektu na początku zostanie przeprowadzona rekrutacja i diagnoza połączona z działaniami motywacyjnymi oraz określona zostanie ścieżka rozwoju społecznego.

Z grona wszystkich osób, które się zgłoszą do udziału w projekcie zostanie przyjętych 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Każdy z beneficjentów otrzyma wsparcie asystenta personalnego. Asystent będzie realizował działania w naturalnym środowisku społecznym i obejmą ona w szczególności:

- inicjowanie działań zapewniającym uczestnikom aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym,

- wsparcie w dążeniu do efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych,

- mobilizowanie do podejmowania aktywności beneficjentów w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych

Osoby które są zainteresowane udziałem w projekcie proszę o uzupełnienie kwestionariusza osobowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie wizerunku. Wszystkie dokumenty dostępnie w załączniku do poniższego ogłoszenia.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie RODO beneficjenta

Kompletne dokumenty proszę o dostarczenie do biura PSONI Koło w Kielcach ul. Sandomierska 126, 25-001 Kielce albo w formie skanu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 530 204 041 lub drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.