Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach przystąpiło do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym ogłaszamy nabór na stanowisko:

KOORDYNATOR PROJEKTU

Wymagania:

- wykształcenie wyższe pedagogiczne

- 10-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zakresie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

Zakres obowiązków:

- zapewnienie sprawnej i prawidłowej realizacji zadania, zarządzanie i

koordynowanie pracami związanymi z realizacją projektu, zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie, w oparciu o aktualny harmonogram realizacji projektu;

zarządzanie zasobami pracowników; przygotowywanie sprawozdań; podejmowanie działań zaradczych i naprawczych w przypadku zgłoszonych problemów;

odpowiadanie za prawidłową realizację promocji projektu; sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wymagania:

- uzyskanie kwalifikacje na jednym z następujących kierunków: opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

- posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

- odporność na stres i trudne sytuacje, zdolność szybkiego reagowania, pokonywania

trudności, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów, spostrzegawczość, panowanie nad emocjami, podzielność uwagi, odpowiedzialność, zdolności organizacyjne

Zakres obowiązków:

udzielenie ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

OSOBA DO OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

Wymagania:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne

- wieloletnie doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej w zakresie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

Zakres obowiązków:

sporządzanie rachunków z umów zleceń, wypłatę wynagrodzeń z tychże rachunków; przygotowanie dokumentów fin. księg. za każdy miesiąc do księgowania , zaksięgowanie tychże dokumentów w progr.FK; zebranie danych do listy płac, sporządzenie listy płac i jej rozliczenie na źródła finansowania; wypłata wynagrodzeń, sporządzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, zapłata zobowiązań.

Dokumenty aplikacyjne należy nadsyłać do 31.01.2024 r.:

 

  • w formie cyfrowej – zapisane w formacie PDF i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

albo:

  • w formie papierowej – podpisane odręcznie – drogą pocztową lub bezpośrednio do biura projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce

Na wszelkie pytania związane z tym projektem odpowie Anna Miernik-Borek, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
mrips logo PSOUU wl logo