Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Wychowankowie OREW jako kibice
Koroniarze w KTI

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż działa już rejestracja internetowa do Ośrodka Wczesnej Interwencji działającego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Poniższy link przekieruje Państwa do strony logowania.

eRejestracja OWI

A A A

ostateczna CK

Zapraszamy na I Wyścig Kaczek na rzece Silnicy w Kielcach.

Przedsięwzięcie rozpocznie się 13 maja 2019r. o godz. 13.00 i potrwa do około godziny 15.00. Wypuszczenie gumowych kaczek do rzeki będzie miało miejsce w okolicy Skweru Harcerskiego im. Szarych Szeregów. Skierowane jest do wszystkich mieszkańców, szkół i przedszkoli oraz firm prowadzących działalność na terenie miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z siedzibą w Kielcach, przy
ul. Chęcińskiej 23 przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (m.in. ruch, słuch, wzrok, autyzm). Chcąc umożliwić zmianę otoczenia oraz udział w nowych aktywnościach, które pozytywnie wpłyną na rozwój naszych podopiecznych, postanowiliśmy zaplanować wyjazd na „Zieloną Szkołę” do Lądka Zdroju. Aby pozyskać dofinansowanie na ten cel podejmujemy się organizacji pierwszej w Kielcach edycji „Wyścigu kaczek”. Idea wyścigu ma swoich realizatorów w wielu krajach i na kilku kontynentach. Zawsze są to akcje o charakterze charytatywnym. Nam, jako placówce zależy na uwrażliwieniu mieszkańców naszego miasta na problemy osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że wyścigowi towarzyszyć będzie porcja dobrej zabawy i adrenaliny związana z dopingowaniem kaczkowych, gumowych zawodników ścigających się w nurcie rzeki….Jednak tak naprawdę najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu są nie same kaczki ale dzieci! Dzieci, którym możemy pomóc angażując swoich zawodników do wyścigu. Każda płynąca kaczka oznacza wykupioną cegiełkę, z której dochód przeznaczamy na pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia. Każda cegiełka to gumowa kaczka o wartości 20zł lub 10zł. Zakładamy także, że cześć z Państwa będzie mogła przeznaczyć większą kwotę na zakup takiej cegiełki. Cegiełki będzie można odebrać w formie gotówkowej w OREW
w Kielcach, ul. Chęcińska 23 lub do 12.30 w miejscu odbywania się wyścigu. Cegiełki dostępne są od 6 maja 2019r. do 12 maja 2019r. Można również wpłacić na rachunek bankowy Organizatora 93 2030 0045 1110 0000 0404 4010

Wystawiając swoich „kaczkowych zawodników” pomagacie dzieciom z Ośrodka. Im więcej kaczek popłynie w tym wyścigu tym większą ilość dzieci obejmiemy pomocą. I liczymy na więcej.

DZIĘKUJEMY!!!

Regulamin wyścigu kaczek do pobrania - > TUTAJ