Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

image003
Dnia 28.08.2021r. podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach wraz z Rodzicami (Opiekunami) uczestniczyli w pikniku rodzinnym zorganizowanym w kompleksie leśnym na kieleckim Stadionie. W tym wyjątkowym dniu gościliśmy również P. Wicemarszałek Renatę Janik. Piknik przygotowany dzięki zadaniu pn. „Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i dyskryminacji wśród osób niepełnosprawnych poprzez działania integrujące – Razem Możemy Więcej” – finansowym ze środków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i dotyczył 200 osób, w tym 100 osób niepełnosprawnych.

            Każdy z uczestników mógł skorzystać z przygotowanych atrakcji w postaci: zajęć sportowo-ruchowych, gier zespołowych, zajęć plastycznych, zajęć związanych z orientacją w terenie, zajęć opartych o ścieżkę dydaktyczną wraz z omówieniem niektórych elementów krajobrazu i zabaw z wolontariuszami, którzy co chwilę dbali o sprawność taneczną podopiecznych w rytmie największych przebojów muzycznych tego lata. Wszyscy goście mogli liczyć na gorący posiłek, szereg dań przygotowanych z grilla, tradycyjnych potraw czy też coś „na słodko”.

            Ten wyjątkowo aktywny dzień zakończyły przemówienia oraz słowa podziękowania dla uczestników oraz organizatorów wydarzenia. Słoneczny uśmiech na Waszych twarzach to najwyższą forma radości dla nas. Dziękujemy każdemu z Was za przybycie i już zapraszamy na kolejne spotkanie.