Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty na przeprowadzenie audytu projektów:

1. Oferent - Audyt Wycena Doradztwo Rafał Sosnowski ul. Wiolinowa 3/70, 02-785 Warszawa na łączną kwotę 13 161,00 zł brutto.

2. Oferent - KWP Audytor Sp. z o.o. ul Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łodź - oferta na łączną kwotę 11 685,00 zł brutto.

Do realizacji audytu wybrano oferenta KWP Audytor Sp. z o.o. ul Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łodź - oferta na łączną kwotę 11 685,00 zł brutto.