Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

PSOUU wl logo   PFRON nowy

Mieszkanie Treningowe realizuje projekt pn.: „Samodzielni w życiu częścią społeczności – wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez rehabilitację społeczną w ramach mieszkalnictwa treningowego” Konkurs 1/2018 pn.: ”Szansa-Rozwój-Niezależność” współfinansowanego ze środków PFRON.

W okresie 1.04-30.04.2020 prowadzona była rekrutacja i diagnoza nowych beneficjentów, ze względu na rozpoczęty drugi okres finansowania. Zostało przyjętych 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W okresie 11.05-10.06. prowadzone były turnusy w formie zdalnej, w których wzięło udział łącznie 10 beneficjentów.

W dniu 15.06.2020 placówka rozpoczyna pracę w trybie stacjonarnym. Mieszkanie Treningowe będzie dostosowane do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia.

Wprowadzone zostaną procedury bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.