Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach

25-020 Kielce, ul. Chęcińska 23, tel. 41 361 47 96
email: zk.kielce@psoni.org.pl

Trwa nabór do Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kielcach

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy jest edukacyjną, wielospecjalistyczną placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia. Prowadzi edukację i rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów, m.in.: oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów, fizjoterapeutów.

Ośrodek organizuje opiekę dzienną od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:00image003

Wychowankowie pracują w małych grupach (do 4 osób) pod opieką nauczyciela i pomocy według wcześniej opracowanego, stałego plany dnia i tygodnia.

Dowóz i pobyt dziecka w placówce jest bezpłatny.

Jeśli Twoje dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz wsparcia w drodze do samodzielności, skontaktuj się z nami, tel. 41 361 47 96. OREW Kielce, ul. Chęcińska 23.

A A A

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników i pacjentów
 2. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie gabinetu  w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Zasady ogólne bezpieczeństwa pracowników

 • Przed wejściem do budynku Ośrodka każdy pracownik, rodzic/ opiekun i ew. pacjent ma obowiązek dezynfekować ręce
 • Po dezynfekcji pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.
 • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników – nie mniej niż 1,5 m
 • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 • Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pacjenci i ich opiekunowie po każdej terapii i ogólnej przestrzeni ośrodka np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł , min. 2x dziennie
 • Częste zmiany odzieży ochronnej / minimum 1 komplet na 1 dzień – pracownicy mający bezpośredni kontakt z pacjentem/

 

Rejestracja pacjentów

 

 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail).
 2. Podczas rejestracji zachowujemy bezpieczną odległość minimum 1,5 m
 3. Bariera pomiędzy rejestracją a rodzicem/opiekunem pacjenta w postaci plexy
 4. Podczas rejestracji informacja o możliwości odbycia tele-wizyty lub przeprowadzeniu telerehabilitacji
 5. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 1 - Ankieta wstępnej kwalifikacji) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2
 6. Informacja o możliwości pobrania ze strony internetowej Ośrodka dokumentów koniecznych do wypełnienia podczas rejestracji pacjenta i zgłoszenie się z wypełnionymi na pierwszą wizytę
 7. Informacja dla rodzica/opiekuna o dostarczeniu na pierwszą wizytę kserokopii wypisu ze szpitala lub innej aktualnej dokumentacji medycznej
 8. Informacja o pobraniu ze strony internetowej PSONI wewnętrznego regulaminu OWI / załącznik nr 8 / i zapoznanie się z nim.
 9. Grafik przyjęć pacjentów układany jest tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Organizacja poczekalni letniej na zewnątrz budynku.
 10. W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. Zasadna odmowa udzielania świadczenia

Terapia z pacjentem – rodzic/opiekun

 1. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę.
 2. Rodzic/ opiekun powinien przygotować pacjenta do terapii tak jak wskazuje regulamin wewnętrzny OWI/ Załącznik nr 8 Regulamin wewnętrzny OWI/.W przypadku nie dostosowania się regulaminu terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta.
 3. Pacjentowi w czasie terapii może towarzyszyć wyłącznie jeden rodzic/opiekun.
 4. Rodzic/ opiekun dezynfekuje ręce przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
 5. Rodzic / opiekun pacjenta obecny podczas terapii zakłada jednorazową maseczkę ochronną przed wejściem do gabinetu fizjoterapeutycznego oraz jednorazowe rękawice po wcześniejszym ich zdezynfekowaniu przy wejściu.
 6. Rodzic/ opiekun po kontakcie z wydzieliną dziecka, po zmianie pieluchy, ściąga bezpiecznie rękawiczki, wyrzuca do zamkniętego kosza, a następnie myje ręce mydłem bądź je dezynfekuje i ubiera nowe rękawiczki
 7. W dużych salach terapeutycznych obowiązuje zasada
 8. W trakcie wizyty zakaz używania telefonu komórkowego
 9. Wstrzymuje się zajęcia grupowe do odwołania.
 10. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe / maseczki, rękawiczki / powinny być wyrzucane do pojemnika na odpady zmieszane /Załącznik nr 7 – Wytyczne do postepowania z odpadami/

Zasady przyjęcia pacjenta – terapeuta

 1. Terapeuta przed wizyta powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna w przypadku gdy nie została wykonana ta czynność wcześniej
 2. W przypadku obserwacji u dziecka podczas wizyty niepokojących objawów (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) wprowadza się procedury postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem / załącznik nr6Procedury postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem/
 3. Terapeuta informuje rodzica/opiekuna pacjenta o możliwości odbycia tele-porady lub przeprowadzeniu telerehabilitacji
 4. W trakcie wizyty zakaz używania telefonu komórkowego
 5. Podczas wizyty terapeuta używa indywidualnych środków ochrony jednorazowych lub wielokrotnego użytku, które powinny być zmieniane lub dezynfekowane po każdym kontakcie z rodzicem/opiekunem pacjenta. W przypadku używania maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku powinny być prane wg przyjętej procedury /załącznik nr 9Procedura prania, dezynfekowania indywidualnych środków ochrony wielokrotnego użytku/
 6. Po każdej wizycie dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu). Wskazane wietrzenie pomieszczeń przed przyjęciem następnego pacjenta
 7. Zalecany jest w miarę możliwości ograniczanie kontaktu z pacjentem i rodzicem/opiekunem do minimum z zachowaniem odległości 1,5 m w czasie do 15 min.
 8. Terapeuta po każdym dniu pracy powinien dezynfekować, prać odzież ochronną

Załączniki:

 

załącznik nr 1 Ankieta wstępnej kwalifikacji

załącznik nr 2 Ankieta aktualizacyjna

załącznik nr 3 – Maski dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych

załącznik nr 4 – Maski medyczne

załącznik nr 5 – Kombinezony, fartuchy / odzież ochronna /

załącznik nr 6  Procedury postepowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

załącznik nr 7 Wytyczne GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii

załącznik nr 8 – Regulamin wewnętrzny OWI

załącznik nr 9 - Procedura prania, dezynfekowania indywidualnych środków ochrony wielokrotnego użytku

Opracowano na podstawie bieżących wytycznych i rekomendacji odnośnie funkcjonowania rehabilitacji ambulatoryjnej w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Ministerstwa Zdrowia

Głównego Inspektora Sanitarnego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Ministerstwa Rozwoju

Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej